Modalități de Colaborare

…pentru Vânzări mai Multe, Vânzări mai Bune:

# Sales ONE: Participare individuală la evenimente deschise (seminar, workshop, conferință);

# Sales GROUP: Participare de grup la evenimente deschise;

# Sales EVENT: Realizarea unui eveniment privat, pe o temă specifică, pentru un grup cu aceeași apartenență;

# Sales AUDIT: Revizia sistemului de vânzare (diagnoza sistemului actual, plan de îmbunătățire, 3 zile de training cu echipa, follow-up după 1-3 luni);

# Sales STARTUP/ RESTART: Activități specifice managerului de vânzări pe o perioadă de 3-4 săptămâni, la debutul unei noi etape de vânzări;

# Sales DOCTOR: Program continuu (Lunar: o zi de training de vânzări cu echipa, pe o temă specifică; Săptămânal: discuții cu managerul de vânzări + fiecare membru al echipei);

# …altă propunere?…